Ivan Schmeister PLYNOSERVIS
Jarošovská 53/II.
Jindřichův Hradec

mailto:info@plynjh.cz 

Seznam technických předpisů pro jednotlivá témata podle čísel kurzů:

 K1

Ø     ČSN 38 6413, ČSN EN 1775

Ø     TPG 704 01, TD 700 01, TPG 702 04

Ø     související: TPG 609 01,934 01,800 01, 920 01,800 03

 K2

Ø     ČSN 38 6420,07 0703,

Ø     související: TPG 609 01,934 01,800 01, 920 021,TPG 908 02

K3

Ø     ČSN 07 0703

Ø     TPG 704 01, 800 01, 800 02, 800 03, 908 02.

 K4

Ø     ČSN EN 1775

Ø     TPG 704 01, 702 01, 700 01

 K5

Ø  TPG 402 01, 800 02

K6

Ø  TPG 920 21 

 

Poznámka: ČSN 38 6413 byla nahrazena TPG, je však vhodné ji vlastnit pro upřesnění

Objednávat můžete:
ČSN a EN na Českém normalizačním institutu
TPG a TD i ve formě sborníků (doporučuji) na firmě GAS s.r.o. Praha

 návrat do programu kurzu