Ivan Schmeister PLYNOSERVIS

Václavská 160/III.

377 01 Jindřichův Hradec

mailto: ivan@plynjh.cz

každé 2 měsíce pořádáme školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen.

Tedy například teplovodní kotelny, nebo parní do přetlaku 50kPa

na pevná, plynná a kapalná paliva

Další kurz uspořádáme podle Vašeho zájmu, kontaktujte nás.

Standartní pokyny:

Začátek školení v 8,00 hodin na letišti Aeroklubu Jindřichův Hradec. Z J. Hradce směr Tábor, 500m za městem doleva - označeno.

Pro vydání osvědčení je nutno předložit:

Cena kurzu: 650,- + 19% DPH za osobu.

 

KOTELNA JE KDYŽ:

Jedná se o zařízení s jedním kotlem o výkonu 50kW a více, nebo v případě více menších kotlů je-li součet výkonů větší než 100 kW.

Výkony jiných zařízení (např. plynové boilery) se do součtu nepočítají.

Závazný právní předpis pro tuto oblast je vyhláška 91/1993 Sb.

ZPĚT