ivan schmeister plynoservis

jindřichův hradec

 

K nařízení vlády 101/2005 O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Po nabytí účinnosti předmětného NV jsem byl kontaktován provozovatelem kotelen ze Strakonicka jemuž nejmenovaná firma nabízela montáž zařízení pro signalizaci poruch kotelen do místa trvalého pracoviště  obsluhy, pokud je obsluha občasná, s odkazem, že podle nového NV musí mít toto zařízení každá nízkotlaká kotelna.

Učinil jsem dotaz na Úřad vlády ČR a bylo mi odpovězeno sdělením č.j. 2005/23642-54 ze dne 7.6.2005 z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ze sdělení cituji:

... V bodě 12.3 písm. a) přílohy nařízení vlády se stanoví, že provozní řád obsahuje, mezi jiným, informaci o způsobu zajištění signalizace do místa trvalého pracoviště při občasné obsluze.Jedná se o případy, kdy je tato signalizace navržena a před uvedením pracoviště do provozu instalována. Tímto ustanovením se nezavádí požadavek na dodatečnou instalaci signalizace v případech, kdy stávající kotelny vybaveny podobnou signalizací nejsou, protože to z technických důvodů není nutné. Pouze je zdůrazněno, že pokud je kotelna vybavena výše uvedeným způsobem signalizace, provozní řád kotelny tuto informaci musí obsahovat. V praxi se nebude jednat o případy, kdy je kotelna používána k vytápění bytových prostor nebo pobytových místností, nýbrž o situace, kdy je použita signalizace z důvodu nutnosti zajištění bezporuchového stavu kotelny ve vazbě na bezporuchový provoz technologického zařízení. ....

 

jinými slovy, zdravý rozum zvítězil.

zpět na úvod