Program kurzů montérů PZ 2010

budou přidány další termíny podle zájmu

zpět na úvod

kvalifikace pro měď a polyetylen je součástí základních kurzů, kdo potřebuje pouze rozšíření o tyto materiály, kontaktujte nás a budete zařazeni na konkrétní část základního kurzu.

Kurz č. 1 - do 50 kW zemní plyn  (včetně polyetylenu)

18.ledna            všeobecná část, bezpečnost práce, požární ochrana, základní právní předpisy zařízení pro rozvod a spotřebu plynu spalováním do výkonu 50 kW

19.ledna            zařízení pro rozvod a spotřebu plynu spalováním do výkonu 50 kW

20.ledna             domovní plynovody ocel a měď, plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem z oceli

21. ledna             plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem z oceli a PE

součástí tohoto kurzu je školení a získání certifikátu firmy VIEGA pro lisování měděných plynovodů

Kurz č. 2 - servisní pracovníci

Program kurzů montérů PZ 2010

budou přidány další termíny podle zájmu

zpět na úvod

kvalifikace pro měď a polyetylen je součástí základních kurzů, kdo potřebuje pouze rozšíření o tyto materiály, kontaktujte nás a budete zařazeni na konkrétní část základního kurzu.

Kurz č. 1 - do 50 kW zemní plyn  (včetně polyetylenu)

18.ledna            všeobecná část, bezpečnost práce, požární ochrana, základní právní předpisy zařízení pro rozvod a spotřebu plynu spalováním do výkonu 50 kW

19.ledna            zařízení pro rozvod a spotřebu plynu spalováním do výkonu 50 kW

20.ledna             domovní plynovody ocel a měď, plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem z oceli

21. ledna             plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem z oceli a PE

součástí tohoto kurzu je školení a získání certifikátu firmy VIEGA pro lisování měděných plynovodů

Kurz č. 2 - servisní pracovníci

25. ledna          všeobecná část, bezpečnost práce, požární ochrana, právní  předpisy

26. ledna           spotřeba plynu spalováním do 50 kW - zemní plyn, propan

27. ledna           spotřeba plynu spalováním do 50 kW - zemní plyn, propan, spotřeba nad 50 kW - plynové kotelny

28. ledna           spotřeba nad 50 kW - plynové kotelny - zemní plyn, propan

Kurz č. 3 - průmyslové plynovody a kotelny nad 50 kW zemní plyn (včetně polyetylenu)

8. února            všeobecná část, bezpečnost práce, požární ochrana, právní předpisy

9. února           průmyslové plynovody - zemní plyn - ocel, PE

10. února             průmyslové plynovody a plynové kotelny nad 50 kW - zemní plyn - (pouze montáže, nikoliv spalování)

11. února            plynové kotelny 50 kW a více - spalování

 

Kurz č. 4 – PROPAN a BUTAN

1.března         všeobecná část, tlakové stanice lahví a sudů

2.března              tlakové stanice LPG lahví , sudů a zásobníků

3.března               rozvod LPG plynná fáze,

4.března               spotřeba do 50 kW  LPG, spotřeba pod úrovní terénu

 Kurz č. 5 bude uskutečněn podle zájmu, ostatní témata - pece, průmyslové ohřevy, regulační stanice, vysokotlaké plynovody a podobně zařadíme podle aktuální potřeby, je nutné projevit zájem do 15.2.2010

Kurz č. 5 – izolatéři

8.března            teorie a praxe

9. března           teorie a praxe, teoretické a praktické přezkoušení

Místo konání kurzů:

Nové školící středisko Horní Radouň 51

Z J. Hradce výpadovka na sever, v Horní Radouni směr Starý Bozděchov, po 100m vlevo, označeno

Ve školícím středisku možnost stravování,           možnost ubytování přímo v budově (8 míst )- zamluvit před nástupem na kurz, nebo ubytovací zařízení ve J. Hradci 15 km.

Technické předpisy –zde najdete seznam, normy a technická pravidla doporučuji účastníkům s sebou, na požádání zašleme seznam předpisů pro jednotlivé kurzy i adresami pro objednání. Viz http://www.plynjh.cz

Začátek kurzů:

první den prezentace 7,30- 8,00

další dny začátek 8,00

Cena kurzu:

jako v minulých letech je stanovena jako cena smluvní, ceny uvedeny bez DPH

  ·        1 100,- za jedno téma ke zkoušce pro firmy, které již našich služeb využily

  ·        1 200,- za jedno téma ke zkoušce pro firmy, které školíme poprvé

  ·        kurz č. 5 - izolatéři - 1200,- 

Kurzovné je splatné proti faktuře vystavené po skončení kurzu, poplatek za zkoušku se vybírá hotově druhý den kurzu, cena je dle sazebníku ITI: 2700,- za první písmeno + 600,- za každé další písmeno u nových montérů a 1200,- + 600,- při prodlužování platnosti pokud osvědčení není propadlé.

Přihlášky zasílejte nejpozději 10 dnů před začátkem příslušného kurzu

Přihlášky na tyto kurzy zasílejte prosím na adresu:

Ivan Schmeister Plynoservis

Bratrská 111/II.

377 01 Jindřichův Hradec

telefon:     384 361 721

fax:           384 364 721

mailto:info@plynjh.cz

je možno telefonicky, faxem či elektronicky. Kontaktní osoba - paní Bohunka Klubalová.

Pokud bude zájem převyšovat kapacitu jednotlivých kurzů, bude k příslušnému tématu vypsán další kurz, pořadatel si vyhrazuje právo přesunout přihlášené do dalšího kurzu podle pořadí došlých přihlášek.

Pořadatel si vyhrazuje právo kurz zrušit v případě malého zájmu 
( méně jak 5 účastníků).

Témata je možno vybírat i na přeskáčku, je však nutné absolvovat v některém z běhů základní obecnou část.

Zkouškové termíny pro každý kurz jsou stanovovány v průběhu kurzu dle možností komise ITI a to vždy následující pátek po kurzu. ( z organizačních důvodů ITI, resp  TIČR)

Pro připuštění ke zkoušce je nutno předložit: ihned 1. den kurzu následující doklady

  ·        lékařskou prohlídku ne starší dvanácti měsíců

  ·        potvrzení o roční praxi na plynových zařízeních vystavené oprávněnou organizací s kopií oprávnění

  ·        doklad o vzdělání - výuční list či maturitní vysvědčení, diplom apod. ve strojařském oboru. Pro servisní pracovníky se nevyžaduje, postačí elektrotechnická kvalifikace

  ·        osobní doklady - občanský průkaz

  ·        v případě rozšiřování, či obnovování stávající kvalifikace je nutno předložit ORIGINÁL původního osvědčení

Tyto doklady je opravdu nutné doložit 1. den kurzu, jinak není možné provést zkoušku v termínu

Zkoušku je možno absolvovat i mimo tyto termíny přímo na pobočce ITI v Českých Budějovicích.

V případě zájmu zařadíme další témata, např. PRŮMYSLOVÝ PROPAN BUTAN, REGULAČNÍ STANICE, VYSOKOTLAK,PRŮMYSLOVÉ PECE, PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY atd.

Kurz č. 3 - průmyslové plynovody a kotelny nad 50 kW zemní plyn (včetně polyetylenu)

8. února            všeobecná část, bezpečnost práce, požární ochrana, právní předpisy

9. února           průmyslové plynovody - zemní plyn - ocel, PE

10. února             průmyslové plynovody a plynové kotelny nad 50 kW - zemní plyn - (pouze montáže, nikoliv spalování)

11. února            plynové kotelny 50 kW a více - spalování

 

Kurz č. 4 – PROPAN a BUTAN

1.března         všeobecná část, tlakové stanice lahví a sudů

2.března              tlakové stanice LPG lahví , sudů a zásobníků

3.března               rozvod LPG plynná fáze,

4.března               spotřeba do 50 kW  LPG, spotřeba pod úrovní terénu

 Kurz č. 5 bude uskutečněn podle zájmu, ostatní témata - pece, průmyslové ohřevy, regulační stanice, vysokotlaké plynovody a podobně zařadíme podle aktuální potřeby, je nutné projevit zájem do 15.2.2010

Kurz č. 5 – izolatéři

8.března            teorie a praxe

9. března           teorie a praxe, teoretické a praktické přezkoušení

Místo konání kurzů:

Nové školící středisko Horní Radouň 51

Z J. Hradce výpadovka na sever, v Horní Radouni směr Starý Bozděchov, po 100m vlevo, označeno

Ve školícím středisku možnost stravování,           možnost ubytování přímo v budově (8 míst )- zamluvit před nástupem na kurz, nebo ubytovací zařízení ve J. Hradci 15 km.

Technické předpisy –zde najdete seznam, normy a technická pravidla doporučuji účastníkům s sebou, na požádání zašleme seznam předpisů pro jednotlivé kurzy i adresami pro objednání. Viz http://www.plynjh.cz

Začátek kurzů:

první den prezentace 7,30- 8,00

další dny začátek 8,00

Cena kurzu:

jako v minulých letech je stanovena jako cena smluvní, ceny uvedeny bez DPH

  ·        1 100,- za jedno téma ke zkoušce pro firmy, které již našich služeb využily

  ·        1 200,- za jedno téma ke zkoušce pro firmy, které školíme poprvé

  ·        kurz č. 5 - izolatéři - 1200,- 

Kurzovné je splatné proti faktuře vystavené po skončení kurzu, poplatek za zkoušku se vybírá hotově druhý den kurzu, cena je dle sazebníku ITI: 2700,- za první písmeno + 600,- za každé další písmeno u nových montérů a 1200,- + 600,- při prodlužování platnosti pokud osvědčení není propadlé.

Přihlášky zasílejte nejpozději 10 dnů před začátkem příslušného kurzu

Přihlášky na tyto kurzy zasílejte prosím na adresu:

Ivan Schmeister Plynoservis

Bratrská 111/II.

377 01 Jindřichův Hradec

telefon:     384 361 721

fax:           384 364 721

mailto:info@plynjh.cz

je možno telefonicky, faxem či elektronicky. Kontaktní osoba - paní Bohunka Klubalová.

Pokud bude zájem převyšovat kapacitu jednotlivých kurzů, bude k příslušnému tématu vypsán další kurz, pořadatel si vyhrazuje právo přesunout přihlášené do dalšího kurzu podle pořadí došlých přihlášek.

Pořadatel si vyhrazuje právo kurz zrušit v případě malého zájmu 
( méně jak 5 účastníků).

Témata je možno vybírat i na přeskáčku, je však nutné absolvovat v některém z běhů základní obecnou část.

Zkouškové termíny pro každý kurz jsou stanovovány v průběhu kurzu dle možností komise ITI a to vždy v pátek či pondělí bezprostředně po kurzu.

Pro připuštění ke zkoušce je nutno předložit: ihned 1. den kurzu následující doklady

  ·        lékařskou prohlídku ne starší dvanácti měsíců

  ·        potvrzení o roční praxi na plynových zařízeních vystavené oprávněnou organizací s kopií oprávnění

  ·        doklad o vzdělání - výuční list či maturitní vysvědčení, diplom apod. ve strojařském oboru. Pro servisní pracovníky se nevyžaduje, postačí elektrotechnická kvalifikace

  ·        osobní doklady - občanský průkaz

  ·        v případě rozšiřování, či obnovování stávající kvalifikace je nutno předložit ORIGINÁL původního osvědčení

Tyto doklady je opravdu nutné doložit 1. den kurzu, jinak není možné provést zkoušku v termínu

Zkoušku je možno absolvovat i mimo tyto termíny přímo na pobočce ITI v Českých Budějovicích.

V případě zájmu zařadíme další témata, např. PRŮMYSLOVÝ PROPAN BUTAN, REGULAČNÍ STANICE, VYSOKOTLAK,PRŮMYSLOVÉ PECE, PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY atd.